top of page
Search

Kansalliset dialogit

Updated: Apr 28

Epävarmuudessa eläminen – taide ja kansalaistoiminta.

9.5.2023 / Klo 18-20 / Kaapelitehdas


Kutsumme sinut mukaan WAUHAUSin fasilitoimaan Kansalliset dialogit -keskusteluun. Kansallisilla dialogeilla rakennetaan ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Niitä järjestetään maanlaajuisesti. WAUHAUS järjestää dialogin aiheesta taide ja kansalaistoiminta.


Elämme lukemattomien kriisien keskellä. Ilmastonmuutos, biodiversiteettikato, poliittinen polariaatio, Venäjän hyökkäyssota, energia- ja hoivakriisi, sekä ihmisoikeuksia ja demokraattisia instituutioita kyseenalaistavat ajatusvirtaukset kaikki haastavat elämäämme.


Pohdimme fasilitoidussa dialogissa yhdessä sitä, miten toimia taiteilijana tai taideinstituutiona näiden katastrofien keskellä; Kuinka vastata kriiseihin? Mitä taiteella voi tehdä? Miten ja mihin vaikuttaa? Mikä on taiteen rooli ja mitä ovat sen mahdollisuudet yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa? Mitkä asiat luovat toivoa, mitkä pelottavat?


Tule mukaan keskustelemaan kansalaistoiminnasta, taiteesta ja niiden suhteesta. Olisi ihanaa jos pääsisit paikalle!


Ilmoittaudu mukaan. Paikkoja on rajoitetusti:

https://docs.google.com/forms/d/1qxHxychsrYHbu4jmDlTXFnkPHIH1A5qxQbvV1FzyiEg/edit

Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.


Aika: 9.5.2023 / klo 18-20

Paikka: Kaapelitehdas

Dialogin muoto: lähikokoontuminen

Kesto: kaksi tuntia

Kieli: Suomi

Ryhmän koko on 6–12 keskustelijaa.

 
Mikä on Kansallinen dialogi?

Kyseessä ei ole paneeli, seminaari tai vastaava ylesötapahtuma. Kansalliset dialogit perustuvat Sitran kehittämään Erätauko-nimiseen keskustelumuotoon. Sen lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, mitä epävarmuudessa eläminen on tällä hetkellä sinulle ja yhteisöllesi, miten toimitte kriisien keskellä ja paremman maailman hyväksi?


Dialogin aikana ja sen jälkeen voi olla erilaisia näkemyksiä aiheesta — emme pyri yksimielisyyteen. Keskustelun lopuksi pohditaan, mitä olemme oppineet tai oivaltaneet yhteisen keskustelun aikana. Keskustelussa ei tarvitse tehdä päätöksiä tai etsiä ratkaisuja, mutta sellaisia voi nousta esiin. Voimme jutella rauhassa ja keskustelu käydään luottamuksellisesti.


Keskustelu kirjataan siten, ettei siinä käy ilmi keitä keskustelussa on ollut mukana. Kaikki kirjaukset kerätään koosteeksi, joka julkaistaan myöhemmin. Koosteesta ei voi tunnistaa yksittäisiä keskustelijoita. Dialogeista tehdään julkinen yhteenveto, joka on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien sivuilla. Valtiovarainministeriö toimittaa dialogien yhteenvedon myös kuntien ja valtion hallinnolle.


Kenelle?

Taiteen ja kulttuurin kentällä toimiville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet kansalaistoiminnasta. Ihmisille, jotka pohtivat taiteen ja yhteiskunnan suhdetta. Ihmisille, jotka toimivat kulttuuri-instituutioissa. Ihmisille, jotka kaipaavat ja etsivät korjaavampia tapoja reagoida tuhoon ja tuhoavaan politiikkaan.


Kuka dialogin järjestää?

W A U H A U S on Helsingistä käsin toimiva monialainen taidekollektiivi. WAUHAUSin työt asettuvat usein eri taiteenalojen väliin ja voivat tapahtua hyvin erilaisissa tiloissa. Teoksia on nähty niin pienissä black box -teattereissa ja kaupunkitiloissa kuin suurella urheilustadionilla ja Kansallisteatterin päänäyttämöllä. WAUHAUSin jäsenet ovat skenografi Laura Haapakangas, ohjaaja Juni Klein, skenografi Samuli Laine, äänisuunnittelija Jussi Matikainen, koreografi Jarkko Partanen, mediataiteilija Jani-Matti Salo ja äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo.


Mitä dialogissa käytännössä tehdään?

Osallistujilta odotetaan halua ja kykyä kuunnella ja keskustella ohjatusti toisten osallistujien kanssa.

77 views

Recent Posts

See All
bottom of page