top of page

Huolenpito on vastaus tuhoon

Huolenpidon piirit

WAUHAUS x Aliisa Talja

 

Huolenpidon piirit on esityksellinen tapahtuma, ravitseva keidas ja levon leiri, jossa keskitytään huolenpitoon emotionaalisten, sosiaalisten ja ekologisten kriisien keskellä. Kolmipäiväinen tilaisuus kokoaa yhteen tutkijoita, taiteilijoita, kansalaisjärjestötoimijoita sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Tapahtuma tarjoaa moninaisia näkökulmia huolenpitoon ja hoivaan; tarkastelemme huolenpitoa suhteessa itseen, yhteiskuntaan sekä maaperään. Kokoonnumme moninaisen tiedon ääreen puheenvuorojen, harjoitteiden ja esitysten avulla.

Tapahtumapaikka: Vuotalo, Mosaiikkitori 2 (Vuosaarentie 7), Vuosaari, 00980 Helsinki

Aika: 28.-30. lokakuuta

Kieli: Ensisijainen kieli on suomi, mutta osa ohjelmasta ja keskustelusta on englanninkielistä.

Tuotanto: WAUHAUS x Aliisa Talja yhteistyössä Vuotalon kanssa.

Hae tapahtumaan: tämän linkin kautta

Osallistujamäärä on rajallinen.

 

Tapahtuma on ilmainen.

 

Tapahtumaa tukevat: Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Koneen Säätiö

info
aikataulu
self_itse.png

Jotta voin pitää huolta muista, minun pitää pitää huolta itsestäni. Miten se tapahtuu? Päivä avaa näkökulmia ja käytäntöjä itsestä huolehtimiseen. Miten kasvattaa tietoisuutta niin, että suhteet itseen ja muihin ovat vahvat ja välittävät? Miten luoda tilaa kohdata ajatukset, tunteet ja tarpeet? Miten toimia niiden mukaisesti? Miten tasapainottaa oma huomio sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan? Päivän ohjelma tarjoaa käsitteitä ja toimintamalleja.

PERJANTAI 28.10.2022

17:00-21:00 (4 h)

Koko päivän
haus de pnojekt: laskos, mutka, notkelma
Installaatio (2019-2022)

Tekijät: Anni Haunia ja Rita Vaali

Aloitusseremonia, tervetuliaissanat & johdatus päivään

vetäjät: Samuli Laine & Aliisa Talja

Osallistujien toiminta: Kuunteleminen, kokeminen ja havainnointi

 

Ohjelma 1: keho materiana ja prosesseina (taide)

Introspektioon ja itsestä huolehtimiseen keskittyvä työpaja. Toteutetaan itsenäisesti vetäjien ohjeiden mukaisesti.

Vetäjät: Samuli Laine & Aliisa Talja

Osallistujien toiminta: kokeminen ja havainnointi

 

ILTAPALA

 

Ohjelma 2: tunnetyö ja tietoisuus (teoria)

Psykologian käsitteitä sekä käytännön ohjausta tunnetyöhön ja kasvattavaan suhteeseen itsensä kanssa esittelevä puheenvuoro.

Puhuja: Marke Koskelin, psykologi, työnohjaaja ja järjestöaktiivi

Osallistujien toiminta: kuunteleminen, reflektointi

 

Ohjelma 3: (itse)tietoisuus ja rakastava myötätunto (ajatusmallit ja toiminta)

Puheenvuoron ja harjoitteen muodossa näkökulmia sekä käytännön ohjausta myötätuntoiseen suhteeseen itseen ja toisiin. Ohjattu metta-meditaatio. 

Vetäjä: Arja Aryatara, dharmaopettaja

Osallistujien toiminta: kuunteleminen ja ajatusharjoitteen tekeminen

 

Päivän koonti ja hyvästit

perjantai

LAUANTAI
29.10.2022

13:00-19:00 (6 h)

Koko päivän

haus de pnojekt: laskos, mutka, notkelma
Installaatio (2019-2022)

tekijät: Anni Haunia ja Rita Vaali

Tervetuliaissanat ja johdatus päivään

Puhujat: Samuli Laine & Aliisa Talja

Osallistujien toiminta: kuunteleminen

Ohjelma 1: Yhteydestä itseen yhteyteen toisiin (taide)

Työpaja jossa keskitytään itsen ja toisen kohtaamiseen ohjatusti.

Vetäjä: Arlene Tucker, taiteilija, moninaisuusagentti, kasvattaja

Osallistujien toiminta: kuunteleminen, havainnointi ja puhuminen


Ohjelma 2:  Kokonaisvaltaisesti kestävä hoiva: sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen piirit, solmut ja kietoutumat (teoria)

Näkökulmia hoivan aliarvostamisen ja -resurssoinnin taustoihin: ajatusmalleihin, niiden vaihtoehtoihin sekä hoivaavamman politiikan harjoittamiseen.

Puhuja: Tiina Vaittinen (YTT) Yliopistotutkija, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Osallistujien toiminta: Kuunteleminen

YHTEINEN RUOKAILU

Ohjelma 3:  Huolenpito työnä (toiminta)

Puheenvuoro tarjoaa käytännön esimerkin hoivakeskeisen yhteisön luomisesta ja ylläpitämisestä.

Puheenvuoro: Aino Talja, varhaiskasvatuksen opettaja

Osallistujien toiminta: kuunteleminen

Ohjelma 4: healing resistance & fierce vulnerability: A Radically Different Response to Harm (toiminta)

Näkökulmia ja käytäntöjä kingilaiseen väkivallattomaan vastarintaan ja myötätuntoisen yhteisön rakentamiseen. 

Puheenvuoro: Kazu Haga, East Point Peace Academyn perustaja,  nonviolence and restorative justice -kouluttaja..
 

Osallistujien toiminta: kuunteleminen

Päivän koonti ja hyvästit

society_yhteiskunta.png

Yhteiskunta ja kaikki yhteisöt vaativat jatkuvaa huolenpitoa toimiakseen. Kuitenkin elämme hoivakriisin keskellä. Mikä tähän on johtanut? Mitä huolenpito oikeastaan on? Miten vahvistaa huolenpitoa; millaisia muutoksia se vaatii ajatusmaailmoissa, politiikassa ja maailmankuvissa? Päivän aikana tutustumme yhteiskunnalliseen huolenpitoon ajattelutapana, työnä ja kansalaistoimintana.

lauantai
soil.png

Hyvinvoiva maaperä on elämän perusta. Mutta ymmärrämmeko riippuvuutemme siitä - maaperän roolista elämiemme ylläpitäjänä? Miten ulottaa huolenpito maahan? Millaisista teoista tai tekemättä jättämisistä se koostuu? Millaista on hoivaava maatalous ja millä keinoin voimme käytännössä edesauttaa sen kehittymistä ja yleistymistä eri mittakaavoissa? Päivän aikana tutustumme maaperän vointiin, siitä eri tavoin huolehtimiseen sekä huolenpidon puutteeseen.

SUNNUNTAI
30.10.2022

13:00-18:00 (5 h)

Koko päivän

haus de pnojekt: laskos, mutka, notkelma
Installaatio (2019-2022)

tekijät: Anni Haunia ja Rita Vaali

Tervetuliaissanat ja johdatus päivään

Puhujat: Samuli Laine ja Aliisa Talja

Osallistujien toiminta: kuunteleminen

Ohjelma 1: Uusintava maanviljely, hoivaava maankäyttö (teoria ja toiminta)

Näkökulmia maanviljelyn ja ekologisien kriisin suhteesta. Puheenvuoroissa  ja keskustelussa tarkastellaan teollista monokulttuuriviljelyä ja siihen johtaneita syitä sekä sukelletaan vaihtoehtoihin; maata hoivaavan maatalouteen. 

Puheenvuoron pitäjät: Galina Kallio, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti)  &  TBA 

Osallistujien toiminta: kuunteleminen, vapaaehtoinen keskustelu

 

Ohjelma 2: Pohdintoja saamelaisesta luontosuhteesta (ajatusmallit)

Puheenvuoro tunnustelee käsitteitä kuvata sanoittamatonta: saamelaista suhdetta luontoon. Mistä kaikesta se muodostuu?

Puheenvuoron pitäjä: Stina Aletta Aikio, väitöskirjatutkija (Lapin Yliopisto), taiteilija ja aktivisti 

Osallistujien toiminta: kuunteleminen

YHTEINEN RUOKAILU

 

Ohjelma 3: Lepotutkailuja (taide)

Yhdessä koettava performanssi, jossa koetaan ja kokeillaan lepoa suhteessa moninaisten elämänmuotojen säilyttämiseen maassa.

Vetäjät: Aino Johansson ja Meri Hietala, <<Maan>> Puolustusvoimat

Osallistujien toiminta: kuunteleminen, mukana toimiminen

Päivän koonti ja hyvästit

sunnuntai

Spheres of Care

 

WAUHAUS x Aliisa Talja:

 

Care is a response to destruction

 

Spheres of Care is a performative event, a nurturing oasis and reservoir of rest, where we focus on care amidst emotional, social, and ecological crises. The three-day event gathers together researchers, artists, activists, and other interested parties. The event offers a multitude of perspectives to care and nurture; we look at care in relation to self, society, and soil. We gather around a wide range of information through lectures, practices, and performances.

 

Location: Vuotalo, Mosaiikkitori 2 (Vuosaarentie 7), Vuosaari, 00980 Helsinki

Time: October 28th-30th

Language: The primary language is Finnish, with some of the keynotes and discussions in English.

The participant capacity is limited. An open call is now open for applications

Apply here: https://forms.gle/AXKQ9LDRAFZPRUw19

Production: WAUHAUS x Aliisa Talja in collaboration with Vuotalo

 

The event is free of charge.

 

The event is supported by The City of Helsinki, Arts Promotion Center Finland, Kone foundation

english
bottom of page