top of page

INFO

 

Kenelle tapahtuma on suunnattu?

Ihmisille, jotka tahtovat edistää yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia. Ihmisille, jotka jo kokevat tekevänsä tätä työtä esim. taiteensa kautta, osana järjestöä, instituutiota tai yhteisöä, tai yksityishenkilönä. Ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet huolenpidon harjoittamisesta ja edistämisestä yhteiskunnallisen vaikuttamisen lähtökohtana ja tavoitteena. Ihmisille, jotka kaipaavat ja etsivät korjaavampia tapoja reagoida tuhoon ja tuhoavaan politiikkaan.

 

Kuka tapahtuman järjestää?

Aliisa Talja on monitaiteilija ja fasilitaattori, joka käsittelee työssään suhteisuuden, läheisyyden ja huolenpidon kysymyksiä. Aliisalla on vuosien kokemus kollektiivisesta toiminnasta, työpajojen järjestämisestä sekä feminististen toimintatapojen tutkimisesta ja kehittämisestä.

 

Samuli Laine on skenografi ja esitysten tekijä sekä W A U H A U S -kollektiivin ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen. Viime aikoina Samulia on kiinnostanut utopiat, talous ja puutarhanhoito.

 

W A U H A U S on Helsingistä käsin toimiva monialainen taidekollektiivi. WAUHAUSin työt asettuvat usein eri taiteenalojen väliin ja voivat tapahtua hyvin erilaisissa tiloissa. Teoksia on nähty niin pienissä black box -teattereissa ja kaupunkitiloissa kuin suurella urheilustadionilla ja Kansallisteatterin päänäyttämöllä. WAUHAUSin jäsenet ovat skenografi Laura Haapakangas, ohjaaja Anni Klein, skenografi Samuli Laine, äänisuunnittelijat Jussi Matikainen, koreografi Jarkko Partanen, mediataiteilija Jani-Matti Salo ja äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo.

 

Vuotalo on Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurikeskus Vuosaaressa, itä-Helsingissä. Ohjelmassa on monipuolisesti kulttuuritapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä galleriassa sekä taidekasvatustoimintaa lapsille, nuorille, päiväkodeille ja kouluille.

 

Mitä tapahtumassa käytännössä tehdään?

Osallistujilta odotetaan halua ja kykyä kuunnella, osallistua yksinkertaiseen keholliseen tai ajatusharjoitteeseen (ilman vuorovaikutusta), keskustella ohjatusti toisten osallistujien kanssa, reflektoida ja halutessaan kirjoittaa muistiinpanoja. Tapahtumassa myös ruokaillaan.

 

Mitä tarkoittaa, että tapahtuma on kaksikielinen (suomi ja englanti)?

Toimimme ensisijaisesti suomeksi, mutta osa puheista/fasilitoinnista on englanniksi. Pyrimme järjestämään tapahtumaan / tapahtumassa on tulkki suomesta englanniksi.

 

Millä perusteella Huolenpidon piirit -tapahtuman osallistujat valitaan?

Huolenpidon piirit -tapahtuman osallistujamäärä on rajallinen. Toiveissamme kuitenkin on, että tapahtuman teemat leviäisivät niin laajalle kuin mahdollista, ja että ne tukisivat yhteiskunnallista vaikuttamista tekeviä ihmisiä heidän tämänhetkisessä toiminnassaan. Jos tapahtumaan on enemmän tulijoita kuin paikkoja, valitsemme osallistujia mm. edellä mainittujen asioiden perusteella.

 

Lisäksi toivomme, että tapahtumassa kohtaisi moninaisiin elämänkokemuksiin ja -katsomuksiin perustuva tieto. Toinen valintojamme ohjaava periaate onki osallistujien moninaisuus: kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ihmisiä ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä riippumatta esim. etnisestä alkuperästä, uskonnosta, toimintaesteestä tai iästä, hakemaan osallistujaksi tapahtumaamme. Jos joudumme tekemään hakijoiden karsintaa, pyrimme valitsemaan ihmisiä, jotka muodostavat mahdollisimman moninaisen osallistujajoukon.

 

Miksi minulta kysytään perustelujani osallistua?
Uskomme, että tämä hyödyttää sekä meitä, että sinua. Ollessasi tietoinen siitä, mihin tietämääsi tässä tapahtumassa käsitellyt asiat kiinnittyvät, voit saada siitä enemmän irti. Toisaalta meille on tärkeää ymmärtää, mikä toisia huolenpidosta kiinnostuneita näissä aiheissa kiinnostaa ja siten tiedostaa osallistujien lähtökohdat aiheiden käsittelylle.

 

Miksi tapahtumassa priorisoidaan kolmen päivän osallistujia?

Tapahtuma on kokonaisuus; päivien ohjelmat täydentävät toisiaan. Toivomme siksi osallistumista jokaisena päivänä ja painotamme osallistujavalinnoissa kolmen päivän osallistujia. Ymmärrämme kuitenkin, että erityisesti erinäisistä huolenpitovastuista johtuen tämä ei ole kaikille mahdollista. Osallistuminen yhtenä tai kahtena päivänä on siis myös mahdollista. Osallistuminen vain osaan ohjelmasta tiettynä päivänä ei ole mahdollista.

spot.png
kenelle
kuka tapahtuman
mitä tapahtumassa
Mitä tarkoittaa
Millä perusteell
miksi minulta kysytään
miksi tpahtumassa
bottom of page